Marton Leonard Fiskå

Daglig leder, Designer og
Interiørkonsulent
Rogaland, Ryfylke/Stavanger

Marton  er utdannet grafisk formgiver/designer, kunstner og sosionom.  Han har  i flere år arbeidet med  reklame, design, profilering, foto, kunst og dekor. Han er også lærer innen visuelle kunstfag i kulturskolen.

Se mer her...

Marton er særlig opptatt av å se tingene i sammenheng: kunden, brukerne, behovene, ønskene og drømmene, bygget, omgivelsene, interiøret –  fra det helhetlige til de minste detaljer, og de økonomiske aspektene.

Kun når helheten stemmer blir løsningen optimal. Det er viktig å planlegge grundig, og ha tydelig kommunikasjon og informasjon. Da blir både start, prosess og sluttresultat best.

Materialvalg, produkter, det visuelle, taktile og estetiske er viktig. Det påvirker oss hver dag, og trykker oss ned eller løfter oss opp. Et godt interiør er viktig for å fungere godt, rent praktisk. I tillegg gir det økt boligverdi og påvirker helse, trivsel og velvære på en positiv måte.

Inspirasjon hentes fra alt i livet, og særlig fra god kunst, kultur, design, arkitektur, reiser, bøker, og ikke minst fra naturen…

Oddvar Vik

Kontaktperson
Oslo/Bygdøy/Viken

Oddvar er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen. Han har i flere år vært Adm. Direktør for KNIF, økonomisjef og seksjonssjef i BKK Distribusjon og Bergen Lysverker. Han har også vært lærer med adm. ansvar ved Lundeneset Videregående skole. Oddvar er økonomisk rådgiver. Han har flere styreverv og er blant annet styreleder i Bygdøy Borettslag.

Se mer her...

Oddvar er særlig opptatt av to forhold – verdiutvikling av bolig/eiendom via bedre utnyttelse/planløsninger mv., samt fokus på å skape rom som oppleves gode å være i – gode synsinntrykk, lysforhold, farger, mv.

 Vi er klar for store og små oppdrag – og utfordringer !

Vi tilbyr gratis oppstartsmøte/oppmåling etc, helhetlige løsninger, behovsanalyser, idéer, skisser, planarbeid, plan – og fasadetegninger i 2D/3D : Vi skaper løsninger sammen med våre kunder og vårt nettverk. Vi finner løsninger både for privatpersoner, bedrifter og offentlig virksomhet.

Vi hjelper deg med kjøkken, bad, garderobe, møbler, belysning, gulv, tak, vegger, byggmaterialer, spesialmaterialer, stort utvalg av vakkert og eksklusivt interiørtilbehør: Vi importerer, forhandler og finner løsninger i samarbeid med vårt nettverk av dyktige samarbeidspartnere.

Kunst, design, dekor, profilering, utstilling, lyd/bilde: Vi kan skape og levere det meste. Noe internt og noe via våre leverandører og samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og inter-nasjonalt.