VÅR VISJON:  Unike og verdifulle trivselsrom for alt og alle

Våre hovedmål:

1) Utføre alle deler av oppdrag/prosjekter slik at våre kunder er fornøyde og føler de har fått mer enn forventet

2) Tilby våre kunder vakre, eksklusive og unike interiør-produkter, og helhetlige bygg- og interiørløsninger som gir økt livsverdi i form av økt bygg- og interiør-verdi, glede, trivsel og velvære

3) Arbeide kontinuerlig for forbedringer

4) Ha svært konkurransedyktige priser grunnet effektive arbeidsrutiner og lave faste driftskostnader

5) Utarbeide og benytte evalueringsverktøy

 

Våre verdier:

1) Ærlighet, orden og ryddighet

2) Lytteevne/Respekt

3) Tilstedeværelse: Tilgjengelighet/oppfølgings-evne/vilje: Svare snarest mulig, og alltid midlertidig svar samme dag kunder tar kontakt

4) Evne og vilje til å ordne raskt opp om feil og mangler oppstår

5) Kunnskap/Kompetanse/Utvikling

6) Samarbeid for å oppnå best mulige løsninger i forhold til kompetanse, kapasitet, fleksibilitet og kvalitet, lovverk etc.

7) Relevant kreativitet: Evne til å skape gode, unike og funksjonelle løsninger, tilpasset kunde og brukere

8) Estetisk kunnskap og kompetanse

 

 

Miljøfokus:

Vi vil jevnlig har fokus på, og søke å finne produkter, produsenter, leverandører og samarbeidspartnere som er i forkant i forhold til natur, miljøhensyn og bærekraft

Gleden og verdien av et vakkert interiør

Forskning, særlig innen helsesektoren, viser hvor viktig inntrykk fra omgivelsene er for vår mentale tilstand og helse

DAGLIG PÅVIRKNING: Funksjonsevne, følelser, energinivå, trivsel, velvære og helse påvirkes av alle våre sanser, og synet utgjør mellom 80 og 95% av det vi tar inn og påvirkes av. Derfor er estetikk ikke uvesentlig, men av stor betydning og påvirkningskraft. Da er det ekstra viktig at bygninger og interiør vi omgås og oppholder oss i daglig har gode praktisk, funksjonelle og ikke minst estetiske kvaliteter. Ofte skjer imidlertid den visuelle formen for påvirkning mer eller mindre ubevisst.

UTFORDRING: Vi merker at noen omgivelser løfter oss opp og gir oss energi. Andre omgivelser gjør oss uvel og trykker oss ned. Utfordringen for mange er å vite hva som skal til for å skape et interiør som har positive virkninger og gir en ønsket og god stemning.

KOMPETANSE: På dette området har MF DESIGN AS både spesial-kompetanse, et omfattende leveringsprogram og et stort nettverk av dyktige samarbeidspartnere. Vi kan derfor konkretisere og skape det som skal til for å oppnå et estetisk vellykket resultat. På toppen av dette kommer en rekke praktiske og funksjonelle aspekter som vi løser sammen med våre mange leverandører, håndverkere og øvrige samarbeids-partnere.