OBSTFELDER & MUNCH: Digigraphie nr.15_5115: “Portrettet. Edvard Munch ser Sigbjørn Obstfelder”

kr1,750.00


FORMAT: 39 x 54 cm. PAPIRKVALITET:……OPPLAG: 150 eksemplar (nummerert).

Dette Digigraphiet (Digitalt kunstprint) kan også leveres med passepartout, glass og ramme. Ønsker du en slik versjon, vennligst ta kontakt med MF DESIGN AS via e-post for alternative rammer og priser.

Digigraphiet viser …

Kategori:

Beskrivelse

DIGIGRAPHIET INNGÅR I EN SERIE LAGET AV MARTON LEONARD FISKÅ. ALLE MOTIVENE I SERIEN  TAR UTGANGSPUNKT I FØLGENDE:

LINKEN SIGBJØRN OBSTFELDER/EDVARD MUNCH
Det går en klar link mellom Norges mest verdenskjente kunstner, et av verdens mest kjente malerier – og Stavanger/Ryfylke-regionen. Kunstneres navn er Edvard Munch. Linken til Stavanger-regionen og Ryfylke er poeten Sigbjørn Obstfelder. Mange kjenner til Obstfelders dikt “Jeg ser”, og kjent over hele verden er Edvard Munchs “Skrik”. Motivet finnes i mange versjoner. En av disse versjonene ble i 2012 solgt på Sotheby´s auksjon i New York for 687 millioner norske kroner.

KUNSTNERISK SLEKTSKAP OG PERSONLIG VENNSKAP
Digigraphie-motivene i serien er inspirert av det kunstneriske “slektskap” og det personlige vennskap som oppstod mellom Sigbjørn Obstfelder og Edvard Munch. Motivene  fokuserer på linken mellom det høyst lokale – og verdens-kunst på høyt plan. Hovedfokus rettes mot Sigbjørn Obstfelders sterke opplevelser og tilknytning til Ryfylke. I Ryfylke er Jørpeland, “Strandastøet”, Strand og Hjelmeland særlig viktig i denne sammenheng. Mye av det Sigbjørn Obstfelder opplever på disse stedene har også klare paralleller til opplevelser i Edvard Munchs liv.

STAVANGER, JØRPELAND OG RYFYLKE: UTGANGSPUNKT FOR OBSTFELDERS LIVSERFARINGER OG NATUROPPLEVELSER I DRAMATISKE NEDGANGSTIDER
Kort tid før Stavanger rammes av dramatiske nedgangstider og konkurser i de store handelshusene, drar Sigbjørn Obstfelders foreldre  fra Stavanger til Jørpeland. Det skjer i 1879. I Jørpelandsvågen etablerer de handelshus og bakeri. Sigbjørn er da 13 år, og huset i Jørpelandsvågen blir hans nye hjem. Det blir også utgangspunkt for hans mange vandringer i Strand Sogn, og i Ryfylke forøvrig. Her opplever Sigbjørn mye som preger ham og hans diktning for resten av livet: Naturen, som han blir helt bergtatt av, ett nytt liv; søsterens fødsel – og påfølgende dåp i Strand kirke. Og så, kort tid etter; morens død i barsel med sitt 17. barn i Jørpelandsvågen.

Her i denne regionen, går og ror Sigbjørn mange mil lange turer, blant annet fra Strandastøet til Hjelmeland hvor hans far bodde i barndommen. Der inne i Viga-vågen i Hjelmeland opplever Obstfelder vennskap og forelskelse. I sum sterke opplevelser av liv og død, idyll og drama. Tematikk sammenfallende med Edvard Munchs Livsfrisen, hvor livet, kjærligheten og døden står i sentrum.

OBSTFELDER BLIR VENN MED MUNCH I KRISTIANIA
Så drar Obstfelder til Kristiania og blir venn med Edvard Munch. Og alt dette Obstfelder har opplevd i Stavanger og Ryfylke bærer han med seg i sitt sinn, og i sitt møte og vennskap med Edvard Munch. Munch har opplevd mye av det samme som Obstfelder. De har gode forutsetninger for å forstå hverandre.

OBSTFELDER: OFFENTLIG OG STERK FORSVARER AV MUNCH SIN KUNST
Den “gysla redde” Obstfelder som selv beskriver at han snek seg unna folk og hunder da ha vandret rundt omkring på Jørpeland, blir nå en sterk og modig offentlig forsvarer av Edvard Munch og hans kunst. Dette skjer på en tid hvor Edvard Munchs kunst møter mye og sterk motstand – og lenge før Munch fikk den anerkjennelse og verdenskjente posisjon han har i vår tid.

MUNCH MED GRAFISK PORTRETTER AV OBSTFELDER
I tillegg til i Kristiania omgås Obstfelder og Munch blant annet i Berlin og Paris. Noen av de tidligste og kanskje beste grafiske portretter Edvard Munch lager er nettopp portrettene av Sigbjørn Obstfelder. Det ene av disse portrettene som ble laget hos Clot i Paris inngår som reproduksjon i et av Digigraphiene i denne serien. I det samme digigraphiet er også et historisk foto av Jørpelandsvågen, hvor Obstfelders hus vises helt til høyre i bildet. (Digipraphie nr. 15-5115).

“JEG SER”  – “SKRIK”, OG MYE MER
Det kunstneriske “slektskapet” mellom Sigbjørn Obstfelder og Edvard Munch er særlig kjent for linken mellom Munch sitt “Skrik”, og Obstfelders dikt “Jeg ser”. Men “slektskapet” og vennskapet mellom disse kunstnerne var mye mer…