Slik arbeider vi med prosjekter:

FORPROSJEKT: Ønsker, drømmer og behov...

Inntil 3 timer i denne oppstartsfasen er kostnadsfritt og uten betingelser. Dette inkluderer reisetid og reisekostnader, møter digitalt, evt. oppmålinger osv.  I denne første fasen ser vi nærmere på hvilke ønsker, drømmer og behov som ligger i bunn.

Vi lytter, noterer, analyserer og kommer med innspill. Her er det mange ting å ta hensyn til, og mange aspekter som skal tas med for best mulig videre prosess. Noe av dette er generelle/universelle momenter. Andre hensyn vil være helt unike for den enkelte kunde og bruker.

Et innledende notat/dokument sendes kunde for godkjenning med eller uten justeringer. Når begge parter har godkjent, blir dokumentet en felles forståelse og beskrivelse av grunnlaget for videre arbeidsprosess i fase 1. (Se nedenfor).

FASE 1: Idéer, skisser, moodboards, mer avklaringer og justeringer...

Når forprosjektet er gjennomført og godkjent går vi i gang med idéfasen. Vi tenker og arbeider ganske kreativt og fritt innen de føringer som er gitt i forprosjekt. Vi har fokus på gode praktiske og funksjonelle løsninger i kombinasjon med det estetisk vakre.

Det går ofte mye raskere å lage røffe håndtegnede skisser i startfasen, derfor gjør vi gjerne det.  Vi er opptatt av å finne en stil, eller stilkombinasjoner som harmonerer og kompletterer fint sammen, og som vi tror vil passe kunden og brukernes preferanser.  Samtidig ønsker vi å skape noe unikt. Vi tenker helhet, rom, soner, brukere, bruksområder og bruksmengde, slitestyrke, varighet, lys, farge, former, proposjoner, lyd/bilde, materialer, varme, økonomi, kunst, dekor, detaljer og helhet etc.

I denne fasen utarbeider vi også moodboards – samlinger av materialer og bilder som gir en nær og taktil  opplevelse av stemninger og kvaliteter skapt av materialkombinasjonenen. I tillegg benyttes gjerne foto av aktuelle/relevante produkter og materialer. Det utarbeides også et skriftlig konsept-dokument.

Vi legger stor vekt på å lytte til våre kunde og brukere. Vi justere og avklare mer i detalj i denne prosessen. Når kunde er fornøyd med konseptet og godkjenner dette går vi til fase 2.

 

 

FASE 2: Plan og fasade-tegninger (2D - 3D), andre tegninger, andre planer, mer detaljer og avklaringer...

I denne fasen konkretiseres konseptet mer via plan og fasadetegninger i 2D, og om ønskelig eller nødvendig 3D. Alt etter prosjektets karakter kan det også være ønskelig med detaljert 3D hvor alle materialer, tapet, gulv, møbler, belysning, dekor etc. som tenkes brukt, visualiseres.  

I noen prosjekter er det også mulig og hensiktsmessig med visualiseringer hvor en kan vandre rundt i et digitalt 3D miljø. Andre ganger er det tilstrekkelig med plantegninger som viser rom-inndeling og eksakt eller omtrent størrelse på møbler og annet som inngår i planløsningen.

Det utarbeides også andre planer, alt etter kundens ønsker og prosjektets behov. Utover plantegninger kan dette for eksempel være: Møbelplaner, belysnings- og el.-planer/tegninger. Det kan også være romplaner som i detalj viser hva som skal gjøres og kjøpes inn for hvert rom.

Videre inngår prisinnhenting/tilbud/anbud fra aktuelle håndtverkere og andre leverandører/aktører i denne fasen, i den grad dette er ønskelig eller påkrevd. Det kan også være aktuelt med søknader og tilpasning til andre lover, regler etc.

Når konseptet er justert og godkjent av kunde er det klart for fase 3; gjennomføring.

 

 

FASE 3: Gjennomføring, håndverkere, framdriftsplaner, innkjøp og mer detaljer, justeringer og oppfølging...

I denne fasen velges aktuelle leverandører og samarbeidspartnere ut fra tilbud/anbud og andre faktorer som vektlegges (leveringstider, kapasitet, oppstartstidspunkt, kvalitet etc.)

Nødvendige og avtalte innkjøp iverksettes og ordre sendes. Det gjøres avtaler og utarbeides framdriftsplaner, oppfølgingsplaner og endringsnotater. Forarbeidet i de tidligere fasene, tegningsgrunnlag, beskrivelser, dokumentasjoner, avtaler/kontrakter, tilbud etc. legges til grunn for arbeidet og oppfølgingen.

Alt av betydning dokumenteres. Omfang av dokumentasjon utarbeides i henhold til lovverk, og i det omfang kunde utover dette måtte ønske.

 

FASE 4: Avslutning og sluttevaluering...

Siste fase har fokus på slutt-godkjenning og evaluering.
Det sjekkes at alle store og små detaljer er på plass og at kunde er fornøyd med prosessen og sluttresultatet.

Vi ser også på muligheter for forbedringer.

 

Tid til oppstart av prosjekt X

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Tid til ferdigstilling av prosjekt X

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)