Helhetlige bygg- og interiørløsninger

I samarbeid med mer enn 60 bygg- og interiøraktører kan vi levere enkeltprodukter eller komplette løsninger for privatpersoner, bedrifter og offentlig virksomhet. Alt etter prosjektets karakter og omfang løses det internt, i samarbeid med vårt nettverk, eller via våre samarbeidspartnere.

Vakre, eksklusive møbler, belysning og tilbehør

For våre prosjektkunder importerer vi møbler, belysning og tilbehør fra MANUEL LARRAGA og ARTELORE i Spania. Stil og utvalg er svært omfattende og variert. Vi samarbeider blant annet også med SENAB EIKELAND, som har mer enn 600 leverandører. I tillegg kan vi tilby leveranser fra mange andre produsenter, agenturer, engros etc.

Kjøkken, bad og garderobe

Vi samarbeider med SIGDAL, NOREMA, HUSEBY og JKE/MULTIFORM.
For keramiske fliser og bekledning av gulv, vegger, benkeplater mm, samarbeider vi med  MODENA, NORFLOOR, FLISEKOMPANIET, COSENTINO og BRYNE STEIN. Vi kan supplere med mye annet tilbehør, og innen tepper har vi et meget stort utvalg.

Kunst, design, dekor, utsmykking og profilering

Vi skaper, produserer, selger og leverer kunst, design, dekor, utsmykking og profilering. Vi leverer ferdig-produkter og tar prosjekt-oppdrag. Grafisk design utfører vi på mange materialer, inklusiv storformater fra VESCOM i Holland, og print/profilering på tekstiler fra CRÈATION BAUMANN i Sveits. Vi samarbeider med INTERART, Norges største importør av rammer, og  leverer opphengssystemer, belysning og presentasjonsprodukter fra ARTITEQ, MARC BRIC m.fl.

PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV BYGG- OG INTERIØRPROSJEKTER ER OFTE KOMPLEKST OG TIDKREVENDE

Vi samler trådene og gjør det enklere for deg

Mange opplever at planlegging og gjennomføring av bygg- og interiør-prosjekter tar tid og krefter. Andre kan være usikre på det estetiske, hvordan alle delene, tak, vegger, gulv, møbler, belysning, farger etc. vil passe sammen. Det er mye å ta stilling til. Mange leverandører skal finnes, kontaktes og besøkes. Det blir lett mye å holde styr på, mye å avklare og ikke minst mye å avgjøre.

BEHOVSANALYSE OG HELHETLIG FOKUS: Vi har et stort kontaktnett, og kan samle trådene, planlegge helhetlig, dokumentere, arkivere, og gi deg konkrete forslag til løsninger og priser.

Vi er opptatt av å gi deg en god pakkeløsning, og en god opplevelse – enten det du har behov for er stort og kompleks, eller mindre omfattende.

Et viktig mål for oss er å bistå våre kunder med en oversiktlig og helhetlig løsning hvor vi ser alt i sammenheng, og hvor vi stort sett kan levere alt.  Vi kan da også forhandle frem gode priser og rabatter som vi deler med våre kunder. Løsninger, tjenester og produkter leveres direkte fra oss, i samarbeid med vårt nettverk, og/eller via vårt nettverk.

Ved prosjekter begynner vi ofte med kartlegging av ønsker, behov, stil/atmosfære, og gjerne budsjett, eller budsjett-skisse. Så følger vi opp med idéer, beskrivelser og røffe skisser på løsning.

FRA SKISSER TIL 2D og 3D TEGNINGER: Etter justeringer kan skissene videreføres med plan, fasade og snitt-tegninger. På større prosjekter, og når det er ønskelig, besørger vi også 3D tegninger, gjerne også slik at du kan vandre rundt i et digitalt løsnings-forslag. Vi besørger også bistand, innkjøp og salg av stort og smått – alt fra byggevarer til møbler, belysning, kjøkken, bad, garderobe mm. Vi hjelper med søknader, skaffer kompetente håndverkere og følger opp fra start til ferdig leveranse.

DET KOSTER IKKE MYE Å FINNE UT OM DETTE ER NOE FOR DITT PROSJEKT:

Gratis oppstartsmøte, befaring, oppmåling

Planlegger du, eller har et prosjekt på gang? Ta kontakt med oss på e-post eller telefon for avtale om innledende møte, befaring, oppmåling og avklaringer.

Vi setter av inntil 3 timer gratis inklusiv reisetid med ferje eller bil. Vi kan også avklare mye digitalt, via telefon, e-post og om ønskelig video-møte.

KONSULENTBISTAND, PRODUKTER OG TJENESTER:

Vi er fleksible, og kan bistå med litt – eller alt!

Det er du som kunde som bestemmer omfang og innhold av et eventuelt engasjement fra oss. Vi kan delta med forslag og faglige estetiske råd i den grad du har behov for og ønsker. Vi er importør, forhandler, samarbeidspartner og interiørrådgiver som leverer både konsulentbistand, produkter og tjenester.

Du kan bruke oss på innkjøp av enkelt produkter og/eller tjenester, hvor du utfører eller besørger resten av prosjektet selv. Eller du kan benytte oss til komplett løsning av ditt bygg- og/eller interiør-prosjekt.

VERDIØKNING OG GLEDEN VED Å HA NOE FLOTT:

Vi satser på produkter av høy kvalitet fra anerkjente leverandører

Vi tror det er best å satse på høy kvalitet. Det er oftest mest lønnsomt i lengden. Produktene varer vanligvis lenger, og har større verdi enn billige produkter. Setter du i tillegg pris på kvalitet, får du også ekstra glede av valget både funksjonelt og estetisk.

VERDIØKNING: Bygget og interiørets verdi øker normalt i takt med kvaliteten som velges. Setter økonomien begrensninger? Planlegg helheten ut fra kvalitet – iverksett og kjøp inn litt om gangen. Da kan du glede deg både over det du har – og det du har planlagt å få på plass senere.

Vi kan besørge innkjøp fra hvem det måtte være, men har lagt vekt på å inngå avtaler med leverandører vi opplever har flotte og eksklusive produkter.

Å investere i høy kvalitet kan være lønnsomt på flere måter: Det gir verdiøkning. Lenger levetid gir lavere kostnader vurdert ut fra antall år produktet varer. Salgsverdien vil også være høyere, og du kan glede deg over godt design og fin estetikk. Vakre rom påvirker oss mer enn vi ofte tenker, og gir et positivt løft som øker trivsel og velvære.

EKSEMPLER: Her er fem eksempler på solide produkter, høy kvalitet og flott estetikk. Du finner mange fler rundt om på nettsidene og ved å ta kontakt med oss:

Manuel Larraga (www.manuellarraga.com), og Artelore (www.artelore.com) i Spania er to av vår hovedleverandør av møbler, belysning og tilbehør. Fra Manuel Larraga leveres høykvalitets håndverk, og meget stor fleksibilitet og tilpasning, både når det gjelder størrelser, farger, tekstilvalg og design. Artelore har en mer moderne stil hvor glass og metall ofte benyttes.

Vi er hovedkontakt for produkter fra Orac Decor i Rogaland, og selger til hele Norge:
https://www.oracdecor.com/en
Kontormøbler og steinprodukter: Innen kontormøbler og andre møbler samarbeider vi blant annet med www.senabeikeland.no,
og https://www.cosentino.com

 ESTETISK KVALITET HAR STOR BETYDNING FOR TRIVSEL OG HELSE:

Vår spesial-kompetanse er estetikk. Vi vet at omgivelsene påvirker oss sterkt, og vi kan forme omgivelser på en funksjonell og
estetisk god måte

Undersøkelser særlig fra helsesektoren bekrefter dette: Våre omgivelser påvirker oss hele tiden – og så mye at kvaliteten på omgivelsene gir klart utslag på graden av opplevd velvære, trivsel, tilfredshet, hvile, energi og helse. Derfor er estetikk viktig.

MATERIALVALG, FARGE, FORM, DESIGN, LYS OG KOMPOSISJON: Vi har formell kompetanse, og lang erfaring innen farge, form, design. Vi vet mye om lysets viktige kvaliteter, funksjoner og muligheter i et interiør. Derfor tror vi at vi kan se muligheter som ikke alle ser, og at det kan skape bedre løsninger.

HELHETEN ER AVGJØRENDE: Særlig viktig er forståelse for komposisjon. Det er alltid helheten, summen av store og små detaljer og hvordan disse er satt sammen, som gir det store bildet – stemningen og helhetsinntrykket. Alt dette påvirkes av fargebruk, form, design, materialvalg, overflatekvaliteter, lyssetting, proporsjoner og mye annet. Noe skal tones ned, noe skal stå frem og være blikkfang.

I denne skapende prosessen benytter vi kunde-dialog, kreativitet, inspirasjonsmateriell, intuisjon, kunnskap og erfaring for å skape gode løsninger, som harmonerer med kunden og brukernes ønsker, behov og preferanser.

Lyset

Lysets kvaliteter er helt avgjørende for hvordan du opplever og fungerer i interiøret og rommer. Vi tilbyr et meget stort utvalg vakre, eksklusive og funksjonelle lys-produkter, og kan levere  komplette lys-planer. Lys-planene vektlegger blant annet brukernes behov for lysstyrke, noe som endres betydelig med alderen.

En rekke andre aspekter vektlegges også: Hovedlys, utfyllingslys, funksjonslys, effektlys, stemningslys, lysets karakter, retning, spredning/fargetemperatur, arkitektonisk lys, lysdemping, lysstyring (smarte løsninger), lysarmaturets estetiske kvaliteter og uttrykk, hvordan dette faller inn i helheten etc.

 

Fargene

Farger er elektromagnetiske bølger og energier som påvirker oss sterkt – både bevisst og ubevisst. De forskjellige fargene påvirker oss på ulik måte. Noe er kulturelt betinget og tillært. Andre aspekter ved fargenes påvirkning er universelle og gir rent fysiologiske virkninger.

Når farger skal velges må det tas hensyn til hvor fargen skal brukes, hvilke effekter fargen skal gi, og dens rolle i helheten. I tillegg er det slik at farger har ulik virkning avhengig av personlighet. Derfor må fargevalget også tilpasses optimalt til den eller de som primært skal oppholde seg i  og bruke rommet.

Farger er reflektert lys. Derfor må fargene også vurderes ut fra lyskvaliteter. Vi vil derfor alltid se lys og farge i sammenheng når vi utformer helhetlige løsninger.

Designet, materialene, produktene og komposisjonen

Design definerer vi som kombinasjonen av de visuelle, taktile og funksjonelle kvaliteter til et gitt produkt. Ved valg av løsning må en se produktet som del av en helhetlig komposisjon. Det er denne helheten som blir hoved-produktet. Produkter og materialbruk må vurderes nøye ut fra en rekke viktige faktorer og avklaringer av behov: Hvem er bruker/e? Hvor skal det brukes? Hvor mye skal det brukes? Hvor lenge skal det vare? Hvor mye vedlikehold kreves? Hva med garantier og referanser? Leveringstid? Pris? Evt. montasje og håndverksarbeid? Fordeler vurdert mot alternativer?

Hva med visuelle, taktile og estetiske kvaliteter? Utvalg? Muligheter for unik utforming?Hvordan er produktet, ingredienser, produsent og produksjonsprosesser i forhold til miljøhensyn, gjenbruk, sirkulær-økonomi og bærekraft? Hvordan er produkt og materialbruk i forhold til HMS og annet loverk? Dette og flere faktorer bør avklares best mulig før valg av produkter og materialer foretas.

KAPASITET OG TRYGGHET:

Vi samarbeider med mer enn 60 interiør-aktører, lokalt, nasjonalt og inter-nasjonalt. Ditt prosjekt skal være i trygge hender! 

TRYGGHET:
S
amarbeid er en nødvendighet og en forutsetning for å kunne levere så komplekse og helhetlige løsninger som det vi kan tilby våre kunder. Vi har stor tro på effektivt samarbeid, og har brukt god tid på å velge samarbeidspartnere som kan levere produkter og tjenester vi selv er trygge på.

ERFARING OG KOMPETANSE:
Særlig er vektlagt at våre leverandører og samarbeidspartnere er erfarne, kompetente, velkjente, solide og har et godt renommé. Kompetanse, kvalitet, kapasitet og fleksibilitet har også vært viktig. Vi tror nettverksbygging er et av de viktigste områdene for å sikre gode løsninger i tiden som ligger foran oss …